Om Miszellen

Jacob Christensen
Cand.scient.pol, ph.d. i statskundskab
Underviser ved socialrådgiveruddannelsen i Odense

Hvad jeg laver
Underviser i almen samfundsvidenskab, specielt inden for emnerne beskæftigelse, voksne udsatte, organisation og økonomi, udvikling af socialt arbejde samt metode
Desuden ved jeg noget om dansk partipolitik og svensk politik generelt

Steder jeg har arbejdet
Socialrådgiveruddannelsen, UC Lillebælt, Odense
Institut for statskundskab, Syddansk Universitet
Statsvetenskapliga Institutionen, Umeå Universitet
MAM-Institutionen, Mitthögskolan, Östersund
(Nu: Avdelningen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet)
Institutionen för Tema, Linköpings Universitet
Institut for statskundskab, Københavns Universitet

Ting jeg har skrevet
Bøger
(2010) The State of the Right: Sweden and Denmark. Paris: Fondapol. 41 s. (Also in French: Où en est la droite? La Suède et la Danemark.)
(1998b) K.K. Steincke – Mennesket og politikeren. København: Chr. Ejlers’ Forlag. 352 s.
(1998a) Socialpolitiske strategier. Odense: Odense Universitetsforlag. 250 s.

Artikler og bogkapitler
(2016) Rammevilkår og benchmarking. I Kommunal økonomisk styring. 3. udgave. Red. Peter Bundesen and Claus-Arne Hansen. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag: 251-271
(2014) Arbejdsløshedsforsikring og aktivering. I Dansk Velfærdshistorie, bd. 6: Velfærdsstaten i tidehverv. Red: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen. Odense: Syddansk Universitetsforlag: 615-703.
(2013) Denmark. In The Palgrave Handbook of Social Democracy in the European Union. Ed: Jean-Michel De Waele, Fabien Escalona and Mattheu Vieira. Basingstoke: Palgrave Macmillan: 88-106.
(2013) Arbejdsløshedsforsikring og aktivering. I Dansk Velfærdshistorie, bd. 5: Velfærdsstaten i tidehverv. Red: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen. Odense: Syddansk Universitetsforlag: 523-610.
(2012) Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning. In Dansk Velfærdshistorie, bd 4: Velfærdsstatens storhedstid. Red: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen. Odense: Syddansk Universitetsforlag: 487-546.
(2012) Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning. In Dansk Velfærdshistorie, bd 3: Velfærdsstaten i støbeskeen. Red: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen. Odense: Syddansk Universitetsforlag: 451-516.
(2012) La Suède et la Danemark. In Les Droites en Europe. Ed: Dominique Reynié. Paris: Presses Universitaires de France. p 411-467.
(2011) Arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning. I Dansk Velfærdshistorie, bd 2: Mellem skøn og ret. Red: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Finn Christiansen. Odense: Syddansk Universitetsforlag. s. 491-574.
(2010) (w Flemming Juul Christiansen) Denmark. In: The 2009 Elections to the European Parliament. Ed: Juliet Lodge. Basingstoke: Palgrave Macmillan. s. 86-95
(2010): Nordic Countries (Denmark – Iceland – Norway – Sweden – Finland). In: D.S. Lewis, Wendy Slater (eds): The 2010 Annual Register: World Events. 251. ed. Ann Arbor: ProQuest, 2010. s. 46-50
(2010) Denmark – Politics. In: Western Europe 2010 : Europa Regional Surveys of the World. 12. ed. London : Spon press, 2009. s. 144-149 (Routledge Reference).
(2005) Beskæftigelse og uddannelse. Det radikale Venstres velfærdspolitik 1975-2005. I B. radikalt 1905-2005. Red: Sune Pedersen og Bo Lidegaard. København: Gyldendal: 271-307
(2005): Socialreformen af 1933. In 13 reformer af den danske velfærdsstat. Red: Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen. Odense: Syddansk Universitetsforlag: 81-96
(2000) Tilpasning eller krise? Det danske partisystem 1950-1998. I Valg, vælgere og velfærdsstat. Festskrift til Hans Jørgen Nielsen. Red: Peter Kurrild-Klitgaard, Lars Bille og Tom Bryder. København: Forlaget Politiske Studier: 24-61
(2000) Socialforvaltningen 1901-1950. I Dansk Forvaltningshistorie II. Red: Tim Knudsen. København: Jurist- og Økonomforbundets forlag: 496-526
(2000) Socialforvaltningen 1848-1901. I Dansk Forvaltningshistorie I. Red: Ditlev Tamm. København: Jurist- og Økonomforbundets forlag: 660-675
(2000) De fattige 1814-1848. I Dansk Forvaltningshistorie I. Red: Ditlev Tamm. København: Jurist- og Økonomforbundets forlag: 452-454
(1996) De sociale udgifter 1890-1995. I Tidsskrift for Arbejderhistorie, 1996/4: 22-37
(1995) Socialreformen 1933. In Historie, 1995, 2: 185-215.
(1995) Demokrati og ekspertise. Om politikere, embedsmænd og eksperter i formuleringen af dansk socialpolitik. In Demokratiets mangfoldighed. Red: Morten Madsen, Hans-Jørgen Nielsen og Gunnar Sjöblom. København: Forlaget Politiske Studier: 303-326

Andre optrædender
(2015) The Danish General Election June 18 2015. Baltic Worlds
(2015) K.K. Steincke., Cordua og Steno. Radio 24Syv. Interview udsendt 12. februar 2015.
(2014) Tema om riksdagsvalget i Sverige. DR2 Deadline. Udsendt 14. september 2014.
(2012) Thomas Madsen-Mygdal. Cordua og Steno, Radio 24Syv. Interview udsendt 27. december 2012.
(2011) Le vote danois confirme le rejet en Europe des pouvoirs sortants, Interview in Le Monde September 16, 2011
(2011) Denmark after the election. Baltic Worlds.
(2011) Denmark before the election. Baltic Worlds.
(1998) K.K. Steincke, Kvart i ni, DR P1.